Premie-opbouw2019-06-11T12:04:27+00:00

PREMIE-OPBOUW

HOE IS DE PREMIE OPGEBOUWD IN 2019

Premie 2019
Rekenpremie VWS 2019 € 1.380
Resultaat op zorgactiviteiten – € 58
Bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten € 94
Inzet verwachte beleggingsopbrengsten € 0
Onttrekking uit reserves € 0
Toevoeging aan reserves € 0
Opslag winst € 0
Opslag ivm collectiviteitskorting € 109
Opslag ivm korting vrijwillig eigen risico € 12
Opslag ivm oninbare premies € 4
Overige opslag € 2
Gemiddelde premie per jaar (excl. collectiviteitskortingen) € 1.542